VACANTE de PROFESOR/A de MÚSICA en BARCELONA

ESCOLA DE LA XARXA DE JESUÏTES EDUCACIÓ. 

Barcelona bandera 200px

ESCOLA DE LA XARXA DE JESUÏTES EDUCACIÓ.  

Busquem una persona que cerqui un projecte professional apassionant i intens, amb un fort component educatiu, humanístic i de compromís social. 

S’incorporarà a l'etapa d'ESO-BAT integrant-se activament en els diversos equips de professors del centre, es responsabilitzarà d'impartir les assignatures relacionades amb el seu departament a diverses seccions: 

- Participarà activament en la formació integral de l'alumnat, orientant la seva acció docent dins les seves assignatures cap al descobriment de valors i la formació d’actituds en un clima que faciliti l’aprenentatge i la convivència del grup. 

- Elaborarà la programació de les àrees d'ensenyament que imparteix d'acord amb el projecte curricular, establint mecanismes de revisió i millora. 

- Avaluarà els processos d'aprenentatge dels alumnes tenint en compte la seva situació personal i atenent a la diversitat de necessitats. 

- S'assegurarà una formació pedagògica permanent innovadora i de qualitat. 

BARCELONA

Espanya

Barcelona

- Llicenciatura o Grau en Estudis Musicals. 

- Titulació de CAP ( Certificat d'Aptitud Pedagògica) o Màster en ensenyament de Professorat. 

- Alt domini de l’anglès parlat i escrit. 

- Nivell C de català. 

- Conèixer i voler educar en la missió i valors de Jesuïtes Educació i de la Companyia de Jesús. 

- Habituat a l’ús de les eines TIC i internet: Coneixements de Recursos digitals aplicats a l’aula.

Incorporació a un centre escolar de la Xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació, amb excel·lents persones i professionals amb un fort compromís per la transformació de l'educació.

Acompanyament personal, formació contínua i possibilitats de desenvolupar la teva carrera professional dins de les Escoles de la Xarxa.

VACANTE de PROFESOR/A de MÚSICA en BARCELONA

Ir a la web

Compartitura

Compartitura

Para estar al día de las novedades en nuestra comunidad

Telegram

Únete al grupo de difusión